Mudhra Monthly Programmes -1997
23rd Feb 1997 Four Hour Concert :

Sriram Gangadharan(Vocal)-Usha Rajagopalan(Violin)-Mannargudi A.Easwaran(Mrudangam) & S.Karthick (Ghatam)
18th Apr 1997 Kalpita Concert :

Dr.R.N.Sreelatha(Vocal)-Neela Jayakumar(Violin)- Neyveli Skandasubramaniam(Mridangam)
31st Aug 1997 Four hour concert :

M.S.Anantharaman, M.A.Sundaresan & M.A.Krishnaswamy(Violin Trio) Madirimangalam Swaminathan(Mrudangam) - G.Harishankar (Kanjira)